73 % tror främst att energi kommer
genereras via solkraft i framtiden
63 % tror att trä kommer användas
mest som byggmaterial år 2050
66 % tror att vi kommer skaffa elbilar
för att leva mer miljövänligt år 2050

Fler elbilar, minskad plastförbrukning och ökad källsortering. Det är enligt svenskarna framgångsreceptet på hur vi ska leva mer miljövänligt i framtiden. Varannan svensk tror på en minskad köttkonsumtion och lika många spår att vi kommer åka mer kollektivt. Samhället kommer främst få energi genom sol-, vind- och vattenkraft år 2050. Många tror också att vi kommer dela bilar, cyklar och trädgårdar med varandra för att bli mer miljövänliga.

”Det är positivt att så många tror på delning! I tidigare studier har det nämligen visat sig vara svårt för oss svenskar. Att dela just bilar ger en stor ekonomisk fördel och när självkörande fordon blir standard på våra vägar kommer det bli mycket enklare. Framtidens transportmedel kommer bara vara några klick bort på telefonen.”
Pia Stoll, Hållbarhetschef på Projektengagemang
Innehåll: Livet med miljön
Elbilar och plastbantning
Mer delningsekonomi år 2050
Sol, vind och vatten är framtidens melodi
Experter

Pia Stoll

Hållbarhetschef på Projektengagemang

Alexander Ståhle

Stadsbyggnadsforskare på KTH

Elbilar och plastbantning

Vad tror svenskarna att vi kommer göra för att leva mer miljövänligt år 2050? Två tredjedelar menar att vi kommer byta ut bilar mot elbilar. Många tror också att vi kommer konsumera mindre plast, källsortera och åka kollektivt i större utsträckning. Undersökningen visar att kvinnor generellt är mer positivt inställda till att göra saker för miljön.

66%

av svenskarna tror fler kommer att byta ut sin bil mot en elbil

Mer delningsekonomi år 2050

Under de senaste åren har delningsekonomi och gemensam konsumtion blivit allt mer etablerade begrepp. Och de flesta svenskarna är överens om att vi även i framtiden kommer dela saker med varandra. Hela 70 procent tror att vi kommer dela bilar för att bli mer miljövänliga. Många uppger också att vi kommer dela trädgårdar och cyklar via cykelpooler. Det är däremot inte så många som tror att vi kommer att dela inredning och kläder.

34%

av svenskarna tror att fler kommer att dela trädgård

“Framtiden är på många sätt redan här. EU släppte sin plaststrategi i januari 2018 med målet att alla plastförpackningar ska vara återvinningsbara 2030. Vi svenskar bidrar också och äter för första året på mycket länge mindre kött samtidigt som elbilsförsäljningen ökar lavinartat.”
Pia Stoll, Hållbarhetschef på Projektengagemang
Sol, vind och vatten är framtidens melodi

Svenskarna har stor tilltro till förnybara energikällor. Hela 73 procent tror att samhället främst kommer generera energi genom solkraft i framtiden. Därefter följer vind- och vattenkraft. En fjärdedel tror också på kärnkraft. Mest positiva till kärnkraft är män och de som är mellan 30 till 44 år. Kvinnor och äldre föredrar istället solkraft i högre utsträckning. Blekingeborna är de största förespråkarna av kärnkraft och de på Gotland tror mest på vågkraftens framtid.

Undersökningen visar även att de byggnadsmaterial svenskarna tror kommer användas mest år 2050 är betong och trä. Sten hamnar också högt på listan. Det minst populära byggnadsmaterialet är plast, endast fyra procent tror att det kommer användas mer i framtiden.

1 av 5

tror att fler kommer att dela bostäder med varandra i framtiden

”Teknikutvecklingen öppnar upp möjligheter för miljövänligare val. Delande av självkörande elbilar kan minska trafiken och utsläppen samt öka trafiksäkerheten. Svenskarna är medvetna om att vi behöver en smartare resurs- och energianvändning.”
Alexander Ståhle, Stadsbyggnadsforskare på KTH

73%

tror att solkraft kommer vara framtidens främsta energikälla

63%

tror att trä kommer vara det vanligaste byggmaterialet år 2050

Läs mer